Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Křišťálový kamínek 2011

Akce je součástí XIX. ročníku Evropských dnů handicapu, který se koná v rámci Evropského roku dobrovolnictví.

Asociace TRIGON bude v říjnu letošního roku už pošesté udílet u příležitosti slavnostního večera Evropských dnů handicapu (3. – 7. 10. 2011) prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2011. V Ostravě se 5. října setkají všichni ti, kteří mají velmi blízko k lidem s handicapem, v oblasti neziskového sektoru působí profesně i jako dobrovolníci i ti, kteří jsou sami znevýhodněni, ale postižení jim nebrání být aktivní a kreativní.

„Chceme opět vyzdvihnout mimořádné činy lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice osob s postižením věnují čas, energii i kus svého života. Nominace na toto významné ocenění nám přicházejí dokonce i ze zahraničí. Takže jsme opravdu zvědavi, kdo získá toto prestižní ocenění v letošním roce. Poprvé předáme kamínky také dobrovolníkům, jejichž práce je dosud nedoceňována,“ říká předsedkyně pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Nominováni mohou být:
  1. osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
  2. osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu
  3. jednotlivci - dobrovolníci za pomoc lidem se znevýhodněním
  4. společnosti zapojené do firemního dobrovolnictví, vysílající své dobrovolníky do státních i nestátních organizací s cílovou skupinou dětí, mládeže i dospělých s handicapem
Nominace musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení a kontakt na kandidáta (společnost)
  2. zdůvodnění nominace
  3. jméno, příjmení a kontakt na předkladatele

Nominace zasílejte do 16. září 2011 na e-mail: info@asociacetrigon.eu
nebo na adresu: Asociace TRIGON, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba.
E-mail nebo obálku označte prosím heslem NOMINACE KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2011.

Více informací o XIX. ročníku Evropských dnů handicapu najdete na www.asociacetrigon.eu.

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“