Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Portál EUROAXESS Jobs

Portál EURAXESS Jobs je nástroj pro personální management vědecko-výzkumných organizací v Evropě.

Už více než sedm let přichází s aktuálními informacemi o volných pracovních místech, možnostech financování a o stipendiích v celé Evropě. Je velmi užitečným nástrojem pro výzkumné pracovníky při hledání zajímavých příležitostí v průběhu jejich kariéry. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Návštěvnost i rozsah portálu http://ec.europa.eu/euraxess/ velmi rychle rostou. V roce 2010 měl portál téměř milion přístupů, bylo na něj umístěno více jak 7 000 nových pracovních nabídek a přes 17 000 životopisů. Současně byla navázána spolupráce s dalšími významnými portály jako jsou Naturejobs a Galaxy research.

Zveřejňování pracovních příležitostí na EURAXESS Jobs je rychlé a snadné. V několika jednoduchých krocích se nabídka objeví v jedné z největších databází pracovních pozic ve vědě a výzkumu.
1. Zaregistrujte se a přihlaste se do „My EURAXESS“.
2. Klikněte na tlačítko „Add a job vacancy“ a vyplňte všechna požadovaná pole.
3. Potvrzením „Send for publish“ celý postup dokončíte.

Během několika hodin bude pracovní nabídka zveřejněna on-line. Nejdříve je každý nový záznam ovšem kontrolován administrátory z centrály EURAXESS, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita portálu. Jelikož jsou informace o zadavateli ukládány do systému, zveřejnění další pracovní pozice bude ještě rychlejší.

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“