Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Noc kostelů ve východních Čechách podruhé

Královéhradecká diecéze se již druhým rokem připojuje k Noci kostelů.

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 27. května 2011.

Mottem je biblický verš: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“ (Ž 77,7)

Další informace, seznam kostelů a program v jednotlivých objektech naleznete na stránkách www.nockostelu.cz

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“