Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ornstova jezera odtajní plánovaný výšlap

Hradec Králové – Ve čtvrtek se koná Přírodovědná exkurze do hradecké přírody

V doprovodu entomologa, botanika a ornitologa mohou všichni zájemci navštívit slepá labská ramena rozšiřující se do dvou velkých vodních ploch zvaných Ornstova jezera.

Místo se nachází v severní části Hradce Králové mezi Labem a věkošským letištěm. Lokalita je však z části ohrožena trasou severní tangenty, budoucího silničního obchvatu města. Sraz účastníků prohlídky – pěších i cyklistů je před restaurací U Letců ve Věkoších ve čtyři hodiny odpoledne.

Předpokládané ukončení programu je v šest hodin. Akci pořádá východočeská pobočka s názvem Společnost pro trvale udržitelný život. Zájemci o krajinu z řad dětí i dospělých, kteří se rádi dozvědí nové informace o svém okolí a poslechnou si odborný tematický výklad, si mohou přijít na své.

Zdroj: Hradecký deník, Jan Odstrčil
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“