Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lovci zvuků

Principy otevřené komunikace aneb Lovci zvuků

Místo konání: Hotel Technik, Lázně Bohdaneč
Termín: 27. a 29. květen 2011
Čas: 9.00 hod. – 18.00 hod.
Lektorka: Mgr. Barbora Polívková

S sebou: psací potřeby, podložka na ležení, pohodlné oblečení, deku, sbírku oblíbených textů (básně, písně, povídky..)

Stravu a ubytování hradí organizátor, dopravu si účastníci hradí sami.

Přihlašování:
Pouze elektronicky na adrese: http://vm.nidm.cz .
Po zaregistrování obdržíte jméno a heslo, pod kterým můžete kdykoliv vstupovat do systému. Zde klikněte na název vybraného kurzu, vyplňte vstupní evaluační dotazník kurzu a doplňte přihlášku. Tu vytiskněte a potvrzenou ředitelem + razítkem vysílající organizace (školského zařízení) pošlete poštou na adresu:
Ludmila Pohanková, SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, Náchod 547 01 nebo přivezte s sebou.

Termín přihlášení: do 25. 5. 2011 do 17.00 hodin

Informace k setkání: Andrea Kulichová, 777 082 140, andrea.strapkova@centrum.cz


Program:

1. den

9:30 – 11:00

Úvod (1,5 hod):
 Přivítání, představení
 Zjištění očekávání klientů
 Společné pojmenování a prožití pojmu „KOMUNIKACE“ (interaktivní forma, využití hudebních nástrojů a společné souhry).

11:00 – 11:30 pauza

1) Aspekty důležité pro zkvalitnění procesu KOMUNIKACE

11:30 – 12:30
Fenomén dechu (1 hod)
- fyziologie dechu
- techniky správného dechu (jednotlivé techniky, prvky tance – synchronizace dechu a pohybu)
- tóny v prostoru, předávání tónu

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00
Hlas a prostor (1,5 hod)
- intonace
- zřetelnost projevu
- zaměřenost, použití emocí v hlasu
(využity techniky dramatické výchovy, práce s hlasem)
15:00 – 16:00
Rytmus (1 hod)
- objevení vlastního rytmu
- frázování, vědomé využívání rytmu ve vlastním projevu
(využití rytmických hudebních nástrojů a vlastního hlasového projevu)

16:00 – 18:00
Práce s hlasem, rétorika a schopnost improvizace (2 hod)
- práce s emocemi a trémou
- rozvoj správné výslovnosti
- upevňování schopnosti improvizovat
- upevňování schopnosti řešit nenadálé situace, konflikty

18:00 – 19:30
Večeře

19:30 – 21:00
Společný interaktivní a relaxační blok (1,5)
- skupinové naladění
- konkretizace a aplikace před den získaných pojmů

Hodinová dotace 1. dne: 8,5 hod

2. den

2) Uplatnění skupinové komunikace, aplikace získaných poznatků do praxe

9.00 – 10:30
Představení projektu CD
- společná práce na projektu, který by měl být zakončen výstupem – nahraným CD nosičem, který bude obsahovat tvůrčí skladby zúčastněné skupiny – zadána základní kritéria (CD bude obsahovat minimálně 4 skladby, jedna skladba bude minimálně 3 min dlouhá, skladby mohou být celkově hudební, či může být použita instrumentace, nebo zde může být využita audio nahrávka, kde bude využit mluvený projev zúčastněných. Skupina se také může domluvit na tom, zda bude vytvořen obal na cd, popř. bude cd doplněno o vizuální prezentaci (fotky apod.).
- společná domluva (plán práce), rozdělení rolí, případné rozdělení do skupin. Centrálně bude dáno pouze kritérium, že v 19:00 je možné začít nahrávat, konec nahrávání je nejpozději v 21:00).
- celý den pak probíhá na základě skupinově stanoveného harmonogramu

21:00 – oficiální ukončení programu (poté následuje úprava cd nahrávky, vypalování na cd)

Hodinová dotace 2. dne: 10 hodin

3. den

3) Pedagogická reflexe dvoudenní procesu, který proběhl

9:30 – 10:00
- společný úvod
- poslouchání vzniklého výstupu (cd nahrávky), popř. prezentace vizuálních materiálů

10:00 – 12:00
- pedagogická reflexe (skupinová práce)

13:00 – 15:00
- závěrečná reflexe, ukončení programu

Hodinová dotace 3. dne: 5,5 hodin

Celková hodinová dotace: 24 hodin

Zdroj: Koordinátor vzdělávání Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“