Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Etika a média

Přednáška JUDr. Daniely Drtinové, Ph.D.: "Etika a média" se koná 24. 05. 2011 od 18:00, v sále zastupitelstva, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Daniela Drtinová je přední českou televizní moderátorkou a členkou Redakce zpravodajství České televize. V letech 2001 a 2004 byla oceněna Cenou K. H. Borovského a TV cenou Elsa. V současné době ji lze sledovat v Interview ČT24 a v Událostech, komentářích.

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“