Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Aviatická pouť v Pardubicích

21. aviatická pouť se koná na letišti v Pardubicích ve dnech 4. a 5. června.

Letiště bude otevřeno pro veřejnost oba dny od 8.00 do 20.00 hodin.

Program naleznete zde: http://aviatickapout.cz/cs/program/hlavni-program_1/

Bližší informace naleznete na stránkách http://aviatickapout.cz

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“