Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Útes od Vangelise

Představení nové knihy Richarda Pachmana, který je nejznámějším představitelem relaxační a soudobé duchovní hudby v ČR. Proto je také nazýván český Vangelis. Autorské čtení doplní vlastní hudební produkcí. Vstup volný.

Koná se v úterý 24. května v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Knihovna města Hradce Králové, Tomkova 177.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“