Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Benefiční koncert ZUŠ Habrmanova

Propojení krásné komorní hudby v podání souborů dechového oddělení ZUŠ Habrmanova s prostředím kostela Církve československé husitské v Hradci Králové a přidání pomocné ruky k uskutečnění dobré věci, to je mottem této hudební akce. V pátek 20. 5. 2011 se v 17.00 hodin rozezní první tóny v kostele Sboru kněze Ambrože. Dechové oddělení ZUŠ Habrmanova připravilo pestrý program, na kterém se představí všechny komorní soubory a zazní skladby z různých hudebních období. V podání souboru zobcových fléten „Flauttissimo“ zazní převážně renesanční a barokní hudba, 2 Tria příčných fléten, Kvartet klarinetů, Bar-Bar kvarteto přednesou klasické i současné skladby a Saxofonový kvintet a Trombonband zahrají hudební všehochuť.

Pořadatelé zvou širokou veřejnost na tuto hudební akci, jejíž výtěžek bude použit k přispění na zakoupení zvonohry pro Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“