Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cena České asociace orální historie 2011

Česká asociace orální historie, o. s. vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru oral history. Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích – středoškolské práce a vysokoškolské práce. K hodnocení budou přijaty práce ze školního roku 2009/2010 a 2010/2011.

Požadavky na přijetí práce do soutěže:

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu.

Do soutěže budou přijaty seminární/ročníkové/bakalářské/diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu používají metodu oral history.

Hodnocení:

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže posoudí minimálně dva nezávislí posuzovatelé – odborníci v oboru.

Kritéria hodnocení:

Celkový přínos, odborné zpracování, použitá literatura, prameny, metodika zpracování, práce s materiálem pořízeným metodou oral history, jeho analýza, schopnost interpretace rozhovoru, originalita

Zařazení práce do soutěže:

Každá studentská práce má svého navrhovatele (SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte na adresu sídla COHA: Česká asociace orální historie o.s., Vlašská 9, 118 40 Praha 1.

Uzávěrka soutěže je 17. listopadu 2011!

Výsledky budou zveřejněny 4. ledna 2012 při slavnostním zasedání COHA v sídle AV ČR na Národní tř. 3, Praha 1.

Ocenění:

Veškeré práce, které splní požadavky zařazení do soutěže, získají certifikát o účasti v soutěži. Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o výborném umístění v soutěži. Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii budou oceněny finanční odměnou:
- kategorie SŠ: 1. místo (6 tis. Kč), 2. místo (3tis. Kč), 3. místo (1 tis. Kč)
- kategorie VŠ: 1. místo (6 tis. Kč), 2. místo (3tis. Kč), 3. místo (1 tis. Kč)

Vítězům bude dále nabídnuta podpora při výjezdu na studijní nebo výzkumný pobyt do zahraničí.

Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v soutěži žádná taková neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu neudělovat. Informace o České asociaci orální historie o.s. na ww.oralhistory.cz

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“