Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zpěv kondora - indiánské civilizace v Peru

Docent Jiří Štyrský z Katedry rekreologie a cestovního ruchu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové srdečně zve na již sedmé a v tomto semestru poslední cestovatelské setkání. Akce se koná v úterý 3. května 2011 od 15.45 na J1.

Další informace naleznete na stránkách www.uhk.cz

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“