Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

20 let nezavíráme oči - 20 let existence Tyfloservisu

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské středisko Hradec Králové ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou a meziškolním časopisem Break Times si Vás dovoluje pozvat na zážitkovým seminář o životě lidí se zrakovým postižením.

Seminář se bude konat ve středu 4.5.2011 od 15 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v Konferenčním sále v 5. podlaží.

Seminář je spojen s prezentací 20. výročí existence Tyfloservisu – terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

Více informací najde na www.tyfloservis.cz
nebo na tel. 495 273 636, 608 572 341.

Zdroj: Tyfloservis
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“