Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fotografická soutěž na téma „Všichni lidé jsou svobodní a rovní“

Nadace „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ („Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“) vypsala v roce 2011 fotografickou soutěž na téma „Alle Menschen sind frei und gleich“ („Všichni lidé jsou svobodní a rovní“). Fotografie zaslané do soutěže mají dokumentovat aktivní angažovanost soutěžících v oblasti lidských práv. Soutěže se v letošním roce poprvé může zúčastnit kdokoli, kdo se zajímá o dané téma.

Porota vybere deset nejlepších fotografií a každý z jejich autorů obdrží cenu ve výši 250 eur. Potom proběhne výběr vítězného snímku a jeho autor získá dalších 250 eur (tedy celkem 500 eur).

Formulář přihlášky do soutěže se stáhne z níže uvedené webové stránky, kde jsou také zveřejněny přesné podmínky. Soutěžní snímky je třeba zaslat elektronickou poštou na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 31. července 2011.

Kontakt a bližší informace:
e-mail: fotowettbewerb@stiftung-evz.de
Internet: www.stiftung-evz.de/fotowettbewerb2011

Další informace naleznete na stránkách http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4385

Zdroj: DZS - AIA
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“