Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Translatologický seminář Katedry aplikované lingvistiky

Katedra aplikované lingvistiky Univerzity Hradec Králové zve všechny zájemce na translatologický seminář s názvem České teorie překladu. Zdroj pro translatologické myšlení? Seminář povede prof. PhDr. Jana Králová, CSc. z Ústavu translatologie Filosofické fakulty UK Praha. Akce se uskuteční v úterý 26. dubna 2011 od 14.00 hod. v učebně J15.

Zdroj: Univezita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“