Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání s Janem Špilarem

Křesťanský akademický klub Salaš srdečně zve na setkání s Janem Špilarem, prestižním kadeřníkem, mimem, jáhnem a soudcem církevního soudu, které se koná v úterý 26. dubna 2011 v 19.30 hodin v Novém Adalbertinu. Součástí večera bude i pantomimické představení Durychovy děti.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“