Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dobrovolníci mění svět

Výtvarně literární soutěž pro děti a mládež z Hradce Králové a blízkého okolí.

Oblastní charita Hradec Králové vyhlašuje v rámci Evropského roku dobrovolnictví výtvarně literární soutěž pro děti a mládež z Hradce Králové a blízkého okolí s tématem „Dobrovolníci mění svět“.

Soutěž probíhá od 1. dubna do 10. července 2011.

Cílem soutěže je zviditelnit smysluplnost dobrovolnictví a zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

Možnost vyjádřit se a hledat odpověď na zadané téma je jednou z možností, jak u nejmladší generace posílit sociálního cítění a vědomí, že pomoc druhému je nutné vnímat jako přirozenou součást života.

Více informací o pravidlech soutěže naleznete na www.charitahk.cz

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“