Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

On-line veřejná konzultace k vytvoření karty Mládež v pohybu

Evropská komise zahájila on-line veřejné konzultace o budoucnosti svých programů mobility pro období po roce 2013 včetně svého záměru vytvořit kartu Mládež v pohybu , která mladým lidem poskytne výhody a slevy.

Jedná se o důležitý krok v celkovém procesu sbírání zkušeností dosavadních uživatelů podobných karet mobility v návaznosti na očekávání iniciativy vedoucí k vytvoření karty Mládež v pohybu. Veřejná konzultace je dostupná pouze v angličtině, je krátká a jednoduchá. Nezabere více, než 5 minut při Vaší zpětné vazbě o tom, co je podle Vašeho názoru zapotřebí udělat ke zvýšení mobility a účasti (participace) mladých lidí v Evropě. Veřejné konzultace se může zúčastnit každý bez ohledu na věk, a to buď se zkušeností nebo bez zkušenosti s používáním podobných karet mobility mládeže.

Pro vstup do konzultačního procesu využijte následující odkaz: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html , který Vás nasměruje přímo na on-line veřejnou konzultaci ke kartě Mládež v pohybu.

Mládež v pohybu (Youth on the Move) je novou stěžejní iniciativou EU s cílem pomoci mladým lidem získat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k tomu, aby si našli první zaměstnání. Tato iniciativa je součástí nové strategie EU Evropa 2020 a navrhuje 28 klíčových opatření, jejichž cílem je zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava odpovídaly potřebám mladých lidí, a povzbudit je k tomu, aby využívali grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiné zemi. Tím se posílí zaměstnatelnost mladých lidí a zlepší se jejich přístup na trh práce. Iniciativa Mládež v pohybu má za cíl do roku 2020 rozšířit možnosti mobility ve vzdělávání pro všechny mladé lidi v Evropě.

Další informace k iniciativě Mládež v pohybu můžete nalézt na:
  • Internetové stránky Mládeže v pohybu: http://europa.eu/youthonthemove
  • Videozáznam interview s komisařkou Androullou Vassiliou a komisařem Lászlóem Andorem: http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1
  • Sdělení o Mládeži v pohybu: http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf
  • Mládež v pohybu: Shrnutí pro veřejnost: http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf
  • Návrh doporučení Rady o mobilitě ve vzdělávání: http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“