Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška ministra spravedlnosti na Ústavu sociální práce

​Ústav sociální práce UHK zve na přednášku a diskusi s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem na téma Reformy justice. Přednáška se koná v pondělí 11. dubna 2011 ve 14 hodin v Objektu společné výuky v učebně A 17.

Další informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/plakat%20ministr%20%C3%BAsp.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“