Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cizinecká policie - otázky a odpovědi, aktuality...

Často kladené otázky vztahující se ke vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a odpovědi:
http://www.mvcr.cz/clanek/casto-kladene-otazky-971756.aspx

Aktuality pro cizince:
http://www.mvcr.cz/clanek/aktuality-401098.aspx

Webové stránky cizinecké policie - Královéhradecký kraj:
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie.aspx

Zdroj: Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“