Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prodloužení termínu podání přihlášek do programů celoživotního vzdělávání PdF

Pedagogická fakulta UHK prodlužuje termín pro podání přihlášek ke studiu vybraných programů celoživotního vzdělávání do 30. dubna 2011.

Konkrétní nabídku programů naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF (http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/zakladni-informace/Pages/default.aspx)

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“