Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška Jazykovědného sdružení AV ČR

Jazykovědné sdružení AV ČR, pobočka Hradec Králové, ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury a Katedrou slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové zvou na přednášku na téma Slovanské vztažné věty - pokus o typologické zhodnocení doc. Mirjam Friedové, Ph.D., působící na University of Helsinki a v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Přednáška se koná ve středu 4. května 2011 v Objektu společné výuky v posluchárně A 25 od 15.00 do 16.30 hodin

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“