Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Finanční gramotnost

Jak poznáte správného finančního poradce a na co se ho nesmíte zapomenout zeptat?
Jak díky jeho pomoci správně naložit s financemi, ušetřit a zbytečně neplýtvat vydělanými penězi?
Jak se stát pány situace a šéfy správy rodinné kasy?
Jak nepracovat pro peníze, ale donutit pracovat peníze pro nás?

Na tyto a mnoho dalších otázek Vám ve své vtipně laděné přednášce, se speciálním zaměřením na potřeby rodin s dětmi, rády odpoví finanční specialistka Libuše Mikešová a finanční manažerka Bc. Zuzana Boučková ve čtvrtek 5. května 2011 od 10 hodin. Hlídání dětí zajištěno.

Místo: KMC Sedmikráska
Čas: 10:00
Vstupné: pobytné
Organizátor: Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska (http://sedmikraska.wz.cz)

Zdroj: KMC Sedmikráska
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“