Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Messa Da Requiem

Koncert vážné hudby Messa Da Requiem, G. Verdi.

Koná se 08.05. 2011 od 17:00 v kostele sv. Anny v Kuklenách.

Hraje: Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové/ Sue Patchell, soprán/ Qin Du, mezzosoprán/ Keith Ikaia-Purdy, tenor/ Jurij Kruglov, bas/ Chor der Marktkirchengemeinde Wiesbaden/ Rastislav Blansko/ Cantus amici Pardubice/ Thomas J. Frank dirigent.

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“