Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Predátoři ptačí říše - dravci a sovy

Výstava se koná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové od 7. 4. 2011 do 11. 9. 2011.

Výstava představí téměř všechny druhy dravců a sov, které byly zastiženy na území ČR.

Součástí budou též aktuální mapy rozšíření všech vystavených druhů připravené ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Doprovodnou výstavu nazvanou “Nástrahy, pasti a železa na škodnou” připravila ORNIS, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o., a je věnována nebezpečím, jež pro ptáky a především pro dravce a sovy představují lidské aktivity.

K výstavě jsou připraveny pracovní listy pro základní i střední školy.
Po předchozí domluvě vám uspořádáme komentovanou prohlídku.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“