Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Muzeum východních Čech - prosba o spolupráci

V souvislosti s probíhajícím odborným zpracováním denárového mincovního depotu, který byl objeven na tehdejším Leninově nám. (později Mírovém, dnes Masarykově) před Velikonocemi v roce 1970, dochází ke shromažďování co největšího počtu informací o dění kolem jeho objevení.

Z tohoto důvodu se muzeum obrací na všechny občany, kteří byli objevu mincí a jejich následnému postupnému dohledávání přítomni a byli by ochotni se o své zážitky podělit, aby kontaktovali královéhradecké muzeum.

Velmi cenný by byl především jakýkoliv fotografický materiál pořízený při hledání mincí a samozřejmě také dosud nezaznamenané mince, které si tehdy někteří lidé jako upomínku v určitém množství ponechali. Veškerý ke zpracování poskytnutý materiál by byl po prostudování v pořádku opět vrácen současným majitelům.

V případě ochoty navštivte přímo muzeum – v objektu Gayerových kasáren (Opletalova 334) nebo kontaktujte telefonicky či e-mailem.
Děkujeme za pomoc.

Kontaktní osoba – Vojtěch Brádle (v.bradle@muzeumhk.cz), telefon – 495 514 624, 495 518 473.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“