Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška na téma Právní úprava platebního styku

Univerzita Hradec Králové zve zájemce o téma Právní úprava platebního styku na přednášku JUDr. Ing. Otakara Schlossbergra, Ph.D., která se uskuteční v úterý 12. dubna 2011 od 15.00 v Aule UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227). ​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“