Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Práci hejtmana France přiblíží lidem internetové vysílání

V přímém přenosu budou moci lidé sledovat ve čtvrtek dopoledne práci hejtmana Lubomíra France. Internetová „reality show“ poběží na webu Královéhradeckého kraje. Jde o další krok, jímž se vedení kraje rozhodlo ještě více otevřít veřejnosti.

„Během našeho volebního období jsme zavedli možnost sledovat průběh schůze krajského zastupitelstva na internetu. Před týdnem pak měli obyvatelé kraje možnost vidět poprvé on-line i tiskovou konferenci kraje. Vedení Královéhradeckého kraje záleží na tom, aby byla jeho rozhodnutí a jednání transparentní a otevřená lidem,“ řekl hejtman Franc.

Společně s hejtmanem tak nyní budou moci lidé ve čtvrtek 21. dubna zažít jeho běžné pracovní dopoledne. Minutu po minutě uvidí jednání, jež povede, a seznámí se prostřednictvím internetového přenosu s důležitou agendou, kterou hejtman vyřizuje.

Akce nebude kraj stát žádné peníze - technické zajištění je v silách běžného provozu kraje a kameramanem celého přenosu bude lektor krajské příspěvkové organizace Impuls. Otevírání úřadu veřejnosti je jedním z dalších přínosů, které chce vedení kraje přinést lidem v rámci oslav desetiletého výročí vzniku krajské samosprávy.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“