Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poslechová dílna

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Vás srdečně zve na Poslechovou dílnu
"Vzkříšené vzkříšení aneb Veliko-Noční Poklady ze zaprášených not".

Uvádí Michael Pospíšil.
Dílna se koná ve středu 27. dubna 2011 od 18 hodin v hudebním oddělení.

Bližší informace naleznete na stránkách knihovny knihovna.jicin.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“