Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Večer s Ludvíkem Domečkou

Koná se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 27. 4. 2011 od 18.00.

Cyklus krátkých přednášek o životě a díle tohoto právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele hradeckého městského muzea. Součástí večera je komentovaná prohlídka výstavy.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“