Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nová Odyssea - Putování s čápy černými

Přednáška "Nová Odyssea - Putování s čápy černými" se koná 20. 4. 2011 od 18.00 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Projekt Českého rozhlasu věnovaný sledování migračních cest čápů černých z centrální Sibiře a Mongolska do zimovišť v Indii.

Přednáší Kamil Čihák - přímý účastník expedice za čápy černými do Mongolska a Indie seznámí posluchače se svými poznatky i s přírodou a kulturou zemí, v nichž se výzkum odehrával.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“