Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den země v Muzeu

Koná se 20. 4. 2011 od 9 do 16 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Jde o doprovodné programy k nové přírodovědecké výstavě Predátoři ptačí říše - dravci a sovy včetně ukázek živých dravců a sov. Možnost fotografování s některými ptáky na ruce.
K dispozici budou i pracovní listy pro základní a střední školy.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“