Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Naše vlast, naše dědictví - křest sborníku

Dějepisný a literární cyklus Mgr. Patricka Ungermanna bude dne 19. 4. od 17:00 hodin zakončen slavnostním křtem sborníku. Samotnému křtu bude předcházet třicetiminutová přednáška o historickém čase a lidské duši v něm.
Vstup volný.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Konferenční sál v 5. podlaží.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/a82a834e-c626-4a58-8184-24e9383b455f/Nase-vlast,-nase-dedictvi---krest-sborniku.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“