Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Besedy o zahraničních stážích

Studentská organizace AIESEC pořádá ve dnech 20. a 27. dubna 2011 sérii besed o zahraničních stážích. Besedy se konají po oba dny vždy mezi 12. a 16. hodinou v relaxační zóně Fakulty informatiky a managementu a jsou určeny především studentům posledních ročníků.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“