Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Umělecké dílo ve veřejném prostoru

Galerie moderního umění v Hradci Králové pořádá doprovodný program diskuze o výtvarném umění "Umělecké dílo ve veřejném prostoru". Koná se ve čtvrtek 21. dubna 2011 ve 14.00 hodin v Galerii

Diskusní odpoledne na téma sochy, pomníky, graffiti, performance a další výtvarné projevy ve veřejném prostoru. Pozvání k diskusi přijali umělci, historikové a teoretikové výtvarného umění, architekti a pedagogové.

Volný vstup.

Další informace naleznete na stránkách www.galeriehk.cz

Zdroj: Galerie moderního umění v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“