Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Národj obrozenj České

Koná se ve čtvrtek 5. května v 17 hodin, poslechové studio hudební knihovny, Knihovna města Hradce Králové, Tomkova 620.

Prowedenj dobau tauto, osobami věhlasnými, muzykau a uměnami dalšími, genž dobu tuto ukazují. Ctným paním, pannám, pánům i mládencům, taktéž i mládeži studující k návštěvě pozwání předkládáme, by do oddělení muzykálního přišli a wyprávění Šimony Šimonové v oddělení poslechovém wyslechli. Wstaupení wolné.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“