Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jitro zpívá pro Japonsko

Koncert různých žánrů se koná 09.05.2011 od 18:00 v Sále Filharmonie Hradec Králové.

Pořadatelem akce je Nadace rozvoje dětského sborového zpěvu.

Výtěžek tohoto koncertu Královéhradeckého dětského sboru Jitro bude věnován jedné z nejpostiženějších oblastí Japonska Soma City.

Japonský manažer Tošitake Nakamura napsal, že na něj silně zapůsobila snaha Jitra pomoci. Jakákoliv částka rozhodně pomůže povzbudit trpící lidi ve Fukušimě v Soma City, ve městě, kde Jitro nedávno zpívalo a které bylo silně zničeno jak tsunami, tak havárií elektrárny.

Prodej vstupenek zajišťuje www.hkpoint.cz. Částka zaplacená za vstupenku je současně vaším darem zničenému městu Soma City.

Na koncertě vystoupí všechna přípravná oddělení sboru a účastníci soutěže Hradecký slavík. V závěru koncertu provedou Vlčí máky - Jitříčko minioperu Sněhurka a všichni společně zazpívají píseň Zdeňka Lukáše Zpívala bych, zpívala.

Více informací naleznete na www.jitro.cz

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“