Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nápad roku 2011

Univerzita Hradec Králové zve zájemce o soutěž Nápad roku 2011 na informační schůzku, která se bude konat ve středu 4. května 2011 od 15.45 hod. v posluchárně J1.

Další informace naleznete na stránkách ¨
http://www.napadroku.cz/aktuality/aktualni-informacni-schuzky-k-soutezi.html

Aktuální informační schůzky k soutěži:
  • pondělí 2. květen 13:15 - 14:30, VŠB-TUO Ostrava, Ekonomická fakulta, učebna B 357, Sokolská třída 33, Ostrava
  • pondělí 2. květen 13:00 - 14:00, Masarykova univerzita, seminární místnost 015, ve vestibulu budovy - zvýšené přízemí vlevo, Komenského nám. 2, bývalá budova LF, Brno
  • pondělí 2. květen 17:00 - 18:00, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, učebna P157, Kolejní 2906/4
  • úterý 3. květen 14:00 - 15:00, Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, posluchárna EV, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol
  • středa 4. květen v 15:45- 17:15, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, fakultní aula J1

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“