Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Besedy o zahraničních stážích

Studentská organizace AIESEC pořádá 2. a 3. května 2011 vždy od 19. hod. v učebně J6 (Univerzita Hradec Králové) sérii besed o zahraničních stážích. Besedy jsou určeny především studentům posledních ročníků.

Více informací na: www.hkralove.aiesec.cz

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“