Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jarní koncert sborů UHK

Smíšený sbor a Komorní sbor Univerzity Hradec Králové srdečně zvou na jarní koncert, který se uskuteční v úterý 19. dubna 2011 od 19 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Jako host vystoupí Vokální sexteto studentů Hudební katedry.​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“