Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Komorní orchestr UHK ve Filharmonii

Univerzita Hradec Králové vás srdečně zve na Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, který se koná ve středu 20. dubna 2011 v 19 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové.

Pod taktovkou Mgr. Křováčka z Hudební katedry PdF vystoupí společně s Komorním orchestrem UHK i Orchestr Primavera; festivalu se dále zúčastní Chrudimská komorní filharmonie a Novoměstský symfonický orchestr. Sólistou večera bude klavírista Pavel Zemen.

Podrobné informace poskytne Mgr. Jaromír Křováček (jaromir.krovacek@uhk.cz).

Další informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/rektor%C3%A1t/Komron%C3%AD%20orchestr%20UHK%202011.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“