Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dobrovolníkem v Nižném Novgorodu? Proč proboha?

Beseda Lukáše Válka o tom, jak se stát dobrovolníkem, o dobrovolnickém životě, o Rusku, a také o tom, že život v Rusku tak strašný a Rusové nejsou tak špatní, jak se říká.

Akce je součástí vzdělávacího projektu věnovanému letošnímu Roku dobrovolnictví. Vstup volný.

Koná se v úterý 3. května v 18,00 hodin, přednáškový sál Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“