Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Romská balada – "Žalakeri Gili"

Ida Kelarová - sólový zpěv, Desiderius Dužda - sólový zpěv, Tomáš Kačo - klavír, Škampovo kvarteto, Goran Kovačevič - akordeon, Dětský sbor Čhavorenge, Filharmonie Hradec Králové, Jan Kučera - dirigent

Tento koncert klasické hudby se koná 12.05.2011 od 19:30 v Sále Filharmonie Hradec Králové.

Více informací naleznete na stránkách Filharmonie www.fhk.cz

Vstupenky: http://hkpoint.cz/rezervace/hall.aspx?eventid=3494

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“