Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Akce pro motoristy

Mimořádná akce pro motoristy - přijďte si 27. dubna nechat zdarma a bez sankcí ověřit technický stav svého vozu.

Kdy: ve středu, dne 27. dubna 2011, od 9:00 do 17:00
Kde: areál firmy "APM Automotiv", Vlčkovická 223, Hradec Králové - Plačice 500 04

Vše bezplatně a bez sankcí, vyplývajících z případných zjištěných závad.

Základním zaměřením akce však zůstává kontrola stavu osobních i užitkových vozidel a jejich povinné výbavy. Jinými slovy si mohou všichni zájemci nechat v tento den bezplatně ověřit, zda technický stav jejich vozidel odpovídá požadovaným normám. V rámci kontroly přesnosti údajů rychloměru ve vozidle bude řidičům k dispozici policista s radarem.

Kontroly a ukázky zde proběhnou na předem připravených stanovištích.
 1. Kontrola přesnosti údajů rychloměru ve vozidle
 2. Kontrola povinné výbavy vozidla dle platné legislativy
 3. Kontrola účinnosti tlumičů pérování
 4. Kontrola bodu varu brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi
 5. Kontrola seřízení a nastavení světel
 6. Kontrola funkce a stavu stěračů
 7. Doplnění kapaliny do ostřikovačů
 8. Možnost doplnění výbavy na místě
 9. Ukázka První pomoci
 10. Ukázka použití autolékárničky
 11. Ukázka sanitního vozidla
Zdroj: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“