Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na foniatrické ambulanci FN HK

Klinika otorinolaryngologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice HK pořádá u příležitosti Světového dne hlasu v sobotu 16. 4. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin "Den otevřených dveří" na foniatrické (hlasové) ambulanci FN HK.

Pokud máte potíže s hlasem či dlouhodobě trvající chrapot, nabízíme možnost vyšetření hlasivek (hrtanu) odborníkem na ORL (ušní, nosní a krční) klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Vyšetření provedou:
MUDr. Markéta Hudíková, vedoucí lékařka foniatrie
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., vedoucí lékař audiologie a vestibulologie

Uvedené vyšetření je tento den bezplatné (bez úhrady regulačního poplatku).

Další informace naleznete na stránkách http://www.lfhk.cuni.cz/Data/files/dek_sekretariat/infosluzby_aktuality/hradec-kralove-svetovydenhlasu.pdf

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“