Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mimořádné přednášky na Katedře slavistiky PdF

Katedra Slavistiky PdF srdečně zve na přednáškový cyklus o současné polské kultuře a literatuře, který se bude konat ve dnech 12.a 13. dubna 2011 v Objektu společné výchovy. Přednášky budou probíhat v polském jazyce.

Bližší informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/rektor%C3%A1t/pozv%C3%A1nka%20Polsko%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“