Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Marie Schön: Potkala jsem Sicílii

Ve středu 13. dubna se koná ve Studijní a vědecké knihovně ve spolupráci se Společností přátel Itálie cestopisná přednáška paní Marie Schön s názvem "Potkala jsem Sicílii".

O kráse, tradici, zvláštnostech, ale i problematických sociálních otázkách Sicílie. O tom všem bude hovořit Marie Schön, která Sicílii navštěvuje už více než deset let.

Začátek v 18.00 hod. v konferenčním sále knihovny.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“