Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Odbor hlavního architekta zve na prezentaci

Město Hradec Králové si dovoluje občany pozvat na prezentaci variant možných dopravně-technických řešení současné situace komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za Poštou na Novém Hradci Králové. Prezentace se uskuteční v rámci schůze Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové za účasti zpracovatele projektové dokumentace a pracovníka odboru hlavního architekta magistrátu města v pondělí 2. května 2011 v 18:30 h v zasedací místnosti KMS, Hlavní 1191, Nový Hradec Králové.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“