Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Studentské výtvarné trhy

Studenti výtvarných oborů PdF Univerzity Hradec Králové budou nabízet své originální hand-made výrobky na Trzích na pivovaru 19. a 20. dubna 2011 vždy od 16 do 19 hodin vprostorách Katedry výtvarné kultury (Pivovarské náměstí). ​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“