Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Současné arabské revoluce - beseda

Fakulta informatiky a managementu UHK zve zájemce o cestování a aktuální dění ve světě na rozpravu s docentem Jiřím Štyrským na téma Současné arabské revoluce. Akce se bude konat v úterý 22. března 2011 v 15.45 v budově Fakulty informatiky a managementu v místnosti J1.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“