Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literárně hudební večer

Křesťanský akademický klub Salaš zve na literárně hudební večer s učitelem náchodského gymnázia Janem Ježkem, nazvaný Lidé a krajina, motýli a orchideje. Setkání se koná v úterý 22. března 2011 v 19.30 v katakombách Nového Adalbertina na Velkém náměstí. ​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“